Меню

0898 584 972 073 83 62 63 гр. Благоевград

  • slidebg1
  • slidebg1

арх. Николай Манолов

През 1991 г. завършил в Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) .

От  2000 г. до 2013 г. -  Гл. арх. на община Сатовча.


Проектиране:

Сгради - жилищни, обществени и производствени. 


Градоустройство:

Подробни устройствени планове (ПУП) и благоустройство.